درباره زربیت

زربیت با هم ‌اندیشی صاحب‌نظران اقتصادی، دانشگاهیان و افراد صاحب ‌نظر با راهکار و ایده نو با هدف اعتمادآفرینی و استفاده از ظرفیت‌های حوزه صنعت بلاکچین در قالب یک پلتفرم ایرانی و در تراز جهانی متولد شده است.

چه بخواهیم چه نخواهیم! تغییر تنها اصل ثابت زندگی در جهان پیچیده، پرشتاب و ناشناخته است که بر بستر فناوری، جهان پر از شگفتی را پیش روی ما قرار داده است.

زیستن در چنین جهانی، نیازمند هوش، دانش، بصیرت و هم ‌افزایی تمام ظرفیت ‌های انسانی و اجتماعی است. تحولات در حوزه صنعت بلاکچین و حوزه رمزارزی با قابلیت غیرمتمرکز بودن، ناشناس بودن، قراردادهای هوشمند، نقدشوندگی و… داستان پول را عوض کرده است. در پاسخ به اینکه ما کجای کار ایستاده ‌ایم و چه باید بکنیم! و چگونه باید از این ظرفیت ‌ها و فرصت ‌ها برای برون رفت از تنگناهای مبادلات پولی و بانکی ناشی از تحریم ‌ها استفاده کنیم و یا اینکه چگونه در فضای پر ابهام و پر ریسک به علت عدم آشنایی ایرانیان و مخاطرات ناشی از حفظ سرمایه مردم و با توجه به استقبال جوانان جویای موفقیت و باهوش در فضایی که قوانین روشن در آن وجود ندارد، زربیت با هم ‌اندیشی صاحب ‌نظران اقتصادی، دانشگاهیان و افراد صاحب ‌نظر با راهکار و ایده نو با هدف اعتمادآفرینی و استفاده از ظرفیت‌های حوزه صنعت بلاکچین در قالب یک پلتفرم ایرانی و در تراز جهانی متولد شد.