اپلیکیشن زربیت

با نصب اپلیکیشن موبایل، در هر زمان و مکان از امکانات کامل زربیت در محیطی ساده و جذاب استفاده کنید

امکان مشاهده نسبت‌ دارایی‌ها

می‌توانید نسبت دارایــی هــر ارز خود را نسبت کــل دارایی خـود ببینید و روی آن مدیریت کامل داشتـه باشید

کیف‌پول امن و اختصاصی

در زربیت شمــــــا به یـــک کیف‌پـــول اختصاصـــی دسترسی خواهید داشت که امنیت کیف‌پول شما را تضمین می‌کند

پشتیبانی ۲۴ ساعته

زربیت بـا پشتیبانـی قوی به‌صـورت ۲۴ ســاعته در ۷ روز هفتـه آماده پــاسخ به سوالات و حل مشکــلات شما است

امکان مشاهده حرفه‌ای گزارشات

در بخــش گزارشــات زربیت امکـــان مشـــاهــده گزارشـــات معاملات و تراکنش‌هــا در بــازه زمانــی دلخواه و بــر اســاس حجم کویــــن و مبلغ ریالـــی معامله خود را دارید